Обществени поръчки - открити през 2018 година - "Строителство - монтажни работи за осигуряване на достъпна среда в сградата на ТЕАТЪР "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" по проект "Красива България"

Театър „Българска армия”, обявява процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: „Отпечатване на афиши, плакати, програми, флайери, програми за представление” – под номер в АОП 900 26 27 Плащания по договор за отпечатване на афиши, плакати, програми и флаери Приключване на Договор №44 от 25.06.2012 г. Театър „Българска армия”, обявява процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: „Отпечатване на афиши, плакати, програми, флайери, програми за представление” – под номер в АОП 90 42 046 Протокол - Класиране „Отпечатване на афиши, плакати, програми, флайери, програми за представление” Обществени поръчки - открити през 2018 година - "Строителство - монтажни работи за осигуряване на достъпна среда в сградата на ТЕАТЪР "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" по проект "Красива България" ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ ОБЯВА На основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 ал. 2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № 86 А от 17.09.2018г. ОБЯВЯВА Обществени поръчки - открити през 2018 година - „Доставка чрез финансов лизинг на нов автобус 8+1 места за нуждите на Театър „Българска армия”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Относно Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Строително-монтажни и ремонтни работи за осигуряване
на достъпна среда в сградата на Театър „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”
по Проект „Красива България”.

СПОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЕ УДЪЛЖАВА до 18.10.2018г. до 17:30ч.

Отварянето на офертите ще се състои на 19.10.2018г. от 14.00 часа.
в сградата на Театър „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Относно Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Строително-монтажни и ремонтни работи за осигуряване
на достъпна среда в сградата на Театър „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”
по Проект „Красива България”.

 Крайният срок за получаване на офертите се променя
от 13.10.2018г. , 12.00 часа, на 15.10.2018г. , 12.00 часа.,
поради факта, че 13.10.2018г. не е работен ден.

Отварянето на офертите ще бъде на 15.10.2018г. от 14.00 часа.
в сградата на Театър „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”ОТ ЛИНКОВЕТЕ ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.(pdf,jpg)

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ ИЗПРАТИМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ВЪВ ФОРМАТ WORD,EXCEL,МОЛЯ ПИШЕТЕ НИ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : tba_zop@abv.bg


www.tba.art.bg/img/upl/3-administrative info tenderer(3).pdf

www.tba.art.bg/img/upl/4-administrative info tenderer(1).pdf
www.tba.art.bg/img/upl/5-Deaclaration subcontractor 8.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/6-Declaration 2 art 54_ al 1.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/7-Declaration 3 - art 54, al 1, item 3-5.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/8-Declaration 7 - art_66.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/9-Declaration 10 - materials.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/10-Declaration 11 guarantees.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/11-Declaration contract acceptance 8A.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/12-dogovor.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/13-IMG_6728.JPG
www.tba.art.bg/img/upl/14-Implementation shedule works.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/15-list qualified staff 6.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/16-list staff 5.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/17-list works 4.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/18-Price proposal 13.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/19-RAMPA.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/file/20-TBA%20_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20-%202018-1.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/21-Technical proposal 9.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/22-Vazhno.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/23-wc.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/24-КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/25-Снимков материал стълбищна платформа.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/26-ТБА място платформа.JPG
www.tba.art.bg/img/upl/27-ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТОf.pdf
www.tba.art.bg/img/upl/file/14%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdfПредставяме ви
Програма
ГЛЕДАЙТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА
31 Януари (Вторник)
01 Февруари (Сряда)
02 Февруари (Четвъртък)
03 Февруари (Петък)
04 Февруари (Събота)
05 Февруари (Неделя)
06 Февруари (Понеделник)
06 Февруари (Понеделник)
07 Февруари (Вторник)
07 Февруари (Вторник)
07 Февруари (Вторник)


Уважаеми ЗРИТЕЛИ, всички представления на Голяма сцена на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" са с начален час 19.00ч. Представленията на камерна сцена "Миракъл" и сцена-клуб "МаксиМ" са от 19.30ч. Закъснелите зрители НЕ СЕ ДОПУСКАТ. При отмяна на представление, ще бъдете своевременно информирани на нашата web страница. Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" си запазва правото да прави промяна в програмата.
Партньори