ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ

 

ОБЯВА

            На основание чл.16 ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19 ал.1 от ЗДС и чл.13 ал. 2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №  86 А от 17.09.2018г.

ОБЯВЯВА              ТЪРГ              С              ТАЙНО              НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следното помещение - вътрешен бюфет (ведомствено кафене) с площ 15 кв. м., находящ се на ет. 4 в сградата на Театър Българска Армия, гр. София, ул. “Г.С. Раковски” № 98 

при следните условия:

 

1. Обект  на  търга: 

            1.помещение-вътрешен бюфет (ведомствено кафене) с площ 15 кв. м., находящ се на ет. 4 в сградата на Театър Българска Армия, гр. София, ул. “Г.С. Раковски” № 98 

 

2. Обектът на търга се отдава под наем  за осъществяване на следните дейности:

            - Помещение по за продажба на кафе и безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, сандвичи, студен бюфет, топъл бюфет и др. само за нуждите на служители на театъра ;

           

3. Депозит за участие в търга: 100 /сто/ лв.;

 

4. Срок на наемния договор: от датата на сключване на Договора за наем до 31.07.2022г.

 

5. Начална наемна цена: 250 лв. /двеста и петдесет лв./ без ДДС на едномесечна наемна вноска;

 

6. Участници в търга могат да бъдат местни юридически лица и еднолични търговци, с практика в осъществяване на търговско обслужване ;

 

7. Тръжната документация се получава всеки работен ден от 10 до 12ч. и от 13 до 16 ч. на 4-ти етаж кабинет на зам. директор на ТБА срещу документ за внесени 100 лв./сто/, в   касата на театъра до 31.10.2018г.;

 

8. Оглед  на  обекта на търга  може  да  се  извърши  всеки  работен  ден до 31.10.2018 г. от 10 до 12 ч. и от 13ч. до 16часа;

 

9. Срокът  за  представяне на документите за  участие е до 16 ч. на  31.10.2018 г.

 

10. Отваряне на офертите- 15 ч. на 01.11.2018 г.

 

11. За справки: Пламен Стоев – тел. 02 987 29 56

 

Представяме ви


Програма за месеца

16 Септември (Понеделник)
19.00 ч.
Верига от думи - Гостува ДКТ-Хасково
17 Септември (Вторник)
19.00 ч.
"Арсеник и стари дантели"
18 Септември (Сряда)
19.00 ч.
"Черна комедия"
18 Септември (Сряда)
19.30 ч.
"Една нощ с теб" камерна сцена "Миракъл"
19 Септември (Четвъртък)
19.00 ч.
"Секс, наркотици, рокендрол"
19 Септември (Четвъртък)
19.30 ч.
"Вкус на мед" камерна сцена "Миракъл"
20 Септември (Петък)
19.00 ч.
Дама пика - Гостува КТ-Пловдив


Уважаеми зрители, всички представления на Голяма сцена на Театър "Българска армия" са с начален час 19.00 ч.
Представленията на Камерна Сцена "Миракъл" и Сцена-клуб "Маским" са от 19.30 ч. При изключение, ще бъдете своевременно
информирани на нашата web страница.


Отговори и спечели билет за двама!

Малък Лексикон!
Прочети и ако искаш - отговори...

Партньори