Общи правила за закупуване на билети

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТ ОТ КАСАТА
НА ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ

Билети за представления играни на сцените на Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ могат да бъдат закупени на каса или онлайн. За всички спектакли важат следните правилата по-долу:

  • На всяко първо число от месеца в билетната каса се обявява програмата за представленията през следващите два календарни месеца.
  • При закупуване на повече от 20 билета за определена дата се ползва отстъпка за група, при което цената на всеки билет се намалява с 20% от реалната обявена цена на билета.
    Отстъпката не важи за премиери, копродукции и гостуващи представления.
  • Зрител, закупил едновременно два или повече билети за три или повече представления, получава два безплатни билета за една постановка. За гостуващите представления, това не се предлага! Изборът на дата, заглавие и ценови пояс е на зрителя.
  • В Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ е осигурена достъпна среда за хората с увреждания. При закупуването на билети ще получите повече информация от служителите в билетна каса.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ

1.     Покупката на билет от Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ или гостуващо на сцената на театъра сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи между страните – Театър и купувач, като се счита, че е сключил договор с Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ при тези общи условия.

2.     Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата.

3.     Всички представления се провеждат в залите на театъра на адрес: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 98, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място на провеждане на представлението.

4.     Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.

5.     След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират за възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е за билетопритежателя.

6.     До 48 часа преди началото на спектакъла, за който са закупени билетите, билетопритежателят може да ги презавери за спектакъл по избор от репертоара на театъра. При разлика в цената, ако новият билет е:

– с по-ниска цена, Театърът не дължи възстановяване на разликата;

– с по-висока цена, билетопритежателят доплаща разликата.

7.     Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал, в цялост и ненарушен външен вид.

8.     В случай на сваляне на представление от собствената продукция на театъра, Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:
8.1.Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление;
8.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
8.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената, ако новият билет е по-ниска цена, Театърът не дължи възстановяване на разликата.
8.4. В случаите на т. 8.2 и т. 8.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.

9.     В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ и/ или негови служители, важат само условията на чл. 8, т. 8.2 и т. 8.3.

10.                       С продажбата на билет Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.

11.                       С покупката на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

11.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. 
11.2. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.

11.3. Билетопритежателят няма право да изисква възстановяване на средства от закупен билет, при положение , че е пристигнал след начало на представлението.

11.4. Да не пуши в сградата на Театъра;
11.5. Да не внася храна и напитки в залите;
11.6. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
11.7. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;
11.8. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;

11.9. На представленията за възрастни не се допускат деца под 7 години. Ако представление от програмата на Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ не е подходящо за лица под определена възраст, това се посочва в рекламните материали на театъра.

12.                       Предоставянето от Театъра на отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи става само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.

13.                       За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен в определените от театъра сектори.

14.                       Отстъпките, предоставяни от Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ, важат само за собствената продукция на Театъра и изключват съвместните продукции и гостуващи представления.

15.                       Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра tba.art.bg.

16.                       Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.

Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.

Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва закупуването на билети, станали след датата на промяната.УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ
С БАНКОВИ КАРТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 

Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ  

За Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ

1.     Уебсайтът http://tickets.tba.bg  е собственост на „Театър БГ” ООД, ЕИК 205735041, със седалище и адрес на управление София 1797, ж.к. „Изток“, бул. „Г. М . Димитров“ 32, вх. А, ет. 6, ап. 20,, , e-mail: support@teatar.bg

Предлагани услуги и стоки

2.     В сайта http://tickets.tba.bg  има възможност да бъдат закупени билети за театралните постановки от репертоара и програмата на Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се представи всяка постановка.

Ценова политика

3.     Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български лева и са окончателни.

4.     Всички намаления и отстъпки при цените на билетите важат само при покупка от билетната каса на театъра. При онлайн продажби намаления на цените не се правят.

Лични данни

5.     Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в http://tickets.tba.bg.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.

6.     В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

7.     Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната системата ePay.bg, гарантираща сигурността им. Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ и  http://tickets.tba.bg не съхраняват номера на банкови карти.

 

За препоръки, оплаквания, похвали или да споделите хубава идея
с Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ

e-mail: tba@art.bg


ePay.bg / общи условия:  https://www.epay.bg/v3main/front?p=terms

 
Представяме ви
Програма
ГЛЕДАЙТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА
13 Юни (Четвъртък)
14 Юни (Петък)
14 Юни (Петък)
15 Юни (Събота)
16 Юни (Неделя)
17 Юни (Понеделник)
18 Юни (Вторник)
19.00 ч. "Племе"
19 Юни (Сряда)
19 Юни (Сряда)
20 Юни (Четвъртък)
20 Юни (Четвъртък)
19.00 ч. "64"


Уважаеми ЗРИТЕЛИ, всички представления на Голяма сцена на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" са с начален час 19.00ч. Представленията на камерна сцена "Миракъл" и сцена-клуб "МаксиМ" са от 19.30ч. Закъснелите зрители НЕ СЕ ДОПУСКАТ. При отмяна на представление, ще бъдете своевременно информирани на нашата web страница. Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" си запазва правото да прави промяна в програмата.
Партньори